';
side-area-logo
Dog Food

ตรอาหารที่มีส่วนผสมระหว่างเนื้อสัตว์หรือปลา กับ มันหวาน สมุนไพรธรรมชาตินานาชนิด ที่มีความสมดุลกันเพื่อให้เข้ากับสุนัขสมัยใหม่

DRY DOG FOOD
FREE RANGE CHICKEN
FOR ALL LIFESTAGES

ฟรีเรนจ์ ชิคเก้น เป็นสูตรอาหารที่สมดุลระหว่างเนื้อสัตว์และผัก
มีโปรตีนเข้มข้นจากไก่ทำให้ได้กล้ามเนื้อที่แน่น
สารอาหารช่วยบำรุงข้อต่อ
พร้อมด้วยสมุนไพรช่วยเสริมสร้างสุขภาพรอบด้าน

DRY DOG FOOD
SCOTTISH SALMON
FOR ALL LIFESTAGES

สคอททิช แซลมอน สูตรอาหารที่มีส่วนผสมของปลา 4 ชนิด
โดยมีปลาแซลมอนเป็นหลัก อุดมด้วยโอเมก้า 3 และ 6
ที่มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบผิวหนัง ช่วยบำรุงขน
พร้อมด้วยสมุนไพรช่วยเสริมสร้างสุขภาพรอบด้าน

DRY DOG FOOD
SMALL BREED FREE RANGE CHICKEN
FOR ALL LIFESTAGES

สูตรอาหารสำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก ที่มีความสมดุลของเนื้อสัตว์และผัก
อุดมด้วยโปรตีนจากไก่ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
มีสารอาหารช่วยบำรุงข้อ
พร้อมด้วยสมุนไพรเสริมสร้างสุขภาพรอบด้าน

DRY DOG FOOD
SMALL BREED SCOTTISH SALMON
FOR ALL LIFESTAGES

สูตรอาหารของสุนัขพันธุ์เล็กที่มีส่วนผสมของปลา 4 ชนิด
โดยมีปลาแซลมอนเป็นหลัก อุดมด้วยโอเมก้า 3 และ 6
ที่มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบผิวหนัง ช่วยบำรุงขน
พร้อมด้วยสมุนไพรช่วยเสริมสร้างสุขภาพรอบด้าน

DRY DOG FOOD
HIGHLAND FEAST
FOR ALL LIFESTAGES

สูตรอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มาจาก เนื้อเป็ด ไก่งวง และไก่ฟ้า ที่มีโปรตีนเข้มข้นช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
พร้อมด้วย เนื้อปลาสคอททิช แซลมอนที่ช่วยบำรุงขน
พร้อมด้วยสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพรอบด้าน