';
side-area-logo
Cat Food

สูตรอาหารที่มีส่วนผสมระหว่างเนื้อสัตว์หรือปลา กับ มันหวาน สมุนไพรธรรมชาตินานาชนิด ที่มีความสมดุลกันเพื่อให้เข้ากับแมวสมัยใหม่

DRY DOG FOOD
FREE RANGE CHICKEN
FOR ALL LIFESTAGES

ฟรีเรนจ์ ชิคเก้น เป็นสูตรอาหารที่สมดุลระหว่างเนื้อสัตว์และผัก
มีโปรตีนเข้มข้นจากไก่ทำให้ได้กล้ามเนื้อที่แน่น
มีทอรีนช่วยบำรุงร่างกาย
พร้อมด้วยสมุนไพรช่วยเสริมสร้างสุขภาพรอบด้าน

DRY DOG FOOD
SCOTTISH SALMON
FOR ALL LIFESTAGES

สคอททิช แซลมอน สูตรอาหารที่มีส่วนผสมของปลา 4 ชนิด
โดยมีปลาแซลมอนเป็นหลัก อุดมด้วยโอเมก้า 3 และ 6
ที่มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบผิวหนัง ช่วยบำรุงขน
พร้อมด้วยสมุนไพรช่วยเสริมสร้างสุขภาพรอบด้าน